Tag Archives

restionaneae

STELL AV PRYDGRESS

gardenandgem, Updated: 2 min read117 views

Prydgress. Når du har fjernet de døde planterestene, kan du rydde rundt planten og gjødsle forsiktig om jorden din er veldig mager. Om prydgresset har stått på samme plassen i mange år er det vanlig at det dør ut i midten.