Tag Archives

stelle lavendel

STELL AV LAVENDEL

gardenandgem, Updated: 1 min read88 views

Vinteren 2012-13 var en lang og hard vinter med lite snødekke mange steder. Kombiner det med dyp tele og uttørkende vind og en forræderisk lokkende vårsol før frosten er ute…