TID FOR Å BESKJÆRE LAVENDEL

gardenandgem, Updated: 2 min read387 views
Grunnet den milde ettervinteren så har det meste av spirer og skudd kommet mye lengre enn normalt. Så nå har jeg klippet og beskåret både roser, sommerfuglbusker og lavendel.

Jeg har også fjernet granbaret og strien over alt da det ikke finnes fnugg av tele og frost i bakken. Det blir full krise om det kommer en frostnatt..

Lavendel blir i løpet av tre-fire år litt uformelige og strantne hvis vi ikke passer på å beskjære de litt.

Det peneste er å runde av de små “buskene” i en slags tueform. Jeg beskjærer også tilbake noen grener som har vedet seg i et forsøk på å få nye, friske skudd langt nede på planten, og ikke bare i toppen.

Lavendel er svært glad i sol, er svært tørkesterk, men fryser med jevne mellomrom ut for meg både på Gåre og i Oslo.  Men siden den dufter så godt, er så blomsterrik og de nektarsamlende insektene er så glade i lavendel, så planter jeg nye. Det er heller ikke vanskelig å så eller ta stiklinger av lavendel.

Se også innlegg om lavendel:  stell av lavendel før frosten eller stell av lavendel.

lavender_how_to_cut_5_

Lavendelklipp3_
Jeg klipper tilbake toppen på en nokså primitiv måte. Kunne like gjerne ha brukt en liten gress-saks. (Slike som du bruker å klippe gress mot trapper og bed).
Lavendelklipp3_
Denne lavendelplanten ble ikke klippet tilbake i fjor. Selv om den nå er beskåret, kan du se at den blir ikke så fin og tett.
lavender_how_to_cut_1_
Visne grener fjernes og de små buskene klippes litt tilbake. Her ser det ut som om det er to forskjellige typer lavendel siden bladfargen er så forskjellig. Jeg vet at både “Hidcote” og “Viva” har blitt plantet der.
Lavendelklipp2_
Slik ser planten ut når den begynner å vokse igjen. Tett og litt avrundet med masse nye skudd.
Lavendelklipp_
Så er det bare å glede seg til blomstringen.

TIME FOR LAVENDER PRUNING

Due to the warm spring, most of sprouts and shoots have come much longer than normal. Everything has started to grow, so now I have pruned and trimmed both roses, butterfly bushes and the lavender.

I also removed the spruce branches and burlap who has covered up the more delicate plants because there is no frost in the ground at all. It will be a catastrophe if we get frost again.

Lavender will within three or four years grow a little shapeless and messy if we don’t prune it back a little every year. You will get the best result if you round off the small “bushes” in a kind of mound shape. I also prune back some old wood in an attempt to get new, fresh shoots low down on the plant, not only on the top. but be careful, lavender doesn’t sprout well from old wood.

Lavender is sun-loving and very drought tolerant but freezes dead for me both at Gaare (Sweden) and in Oslo. But the fragrance is lovely, the blue waves of flowers and all the nectar gathering insects are so fond of lavender, so I’m planting new ones. It is not a difficult plant to grow from seeds or to take cuttings from either.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *