VIL DU PLANTE ET TRE?

gardenandgem, Updated: 2 min read56 views
Alle har et forhold til trær. Om det er naboens tre som er altfor høyt og som skjermer for all kveldssolen, eller farmors gamle epletre, eller et vakkert tre du kan se fra vinduet ditt. Fra gammelt av har vi vært avhengig av hva trærne kunne tilby. Trærne har vært tilbedt, myteomspunnet,  brukt til medisiner, til varme og avskjerming og masse annet.

Jeg tenker at alle som har en mulighet burde plante et tre denne forsommeren. Mulig du ikke skal gjøre det vanskeligere enn at en finner et tre en liker.

Men tenk gjerne på at det skal være fint å se på hele året. Kanskje et prydepletre? De blir ikke så store, de har vakre blader, nydelige blomster og pene, dekorative frukter som fuglene spiser på høsten.

Rognetreet kan du plante nesten over hele landet, det har dekorative, mangeflakete blader, kremfargede blomster og fantastiske høstfarger med de orange bærene som bonus.

Det er bare to ting som du må tenke på: Hvor stort treet er det om ti år, og passer det da på plassen sin, og om det liker skygge, våt , lys eller tørr vokseplass.

Hvordan du planter et tre kan du se her.

plante tre_
Se på formene. På den ujevne kanten som trærne lager mot himmelen.
plante tre2_
Rognetre i høstlig “disko-outfit”.
Plante tre3_
Sypresser og Magnolia fra Nord i Italia. Sterke og tydelige former. Men de fremstår som ryddige og rolige.
Plante tre5_
Bøk. Silkeblader å drømme seg bort i.
Plante tre6_
Bøk i høstfarger.
Plante tre7_
Bøk, vinternaken.
Ikke rart vi laget eventyr fra skogen.
Plante tre9_
Prydepletre på våren.
furu_1 plante tre11_
Furu. Noen bor mere ensomt til enn andre.

DO YOU WANT TO PLANT A TREE?

You cant be indifferent with trees. If that is your neighbor’s tree that is too high and obscures all the evening sun, or grandmother’s old apple tree, or a beautiful tree you can see from your window at work. From ancient times we have been depending on what trees have to offer. Trees have been worshiped, mythical, used for drugs, warmth and shielding and probably a lot more.

I think that anyone who has an opportunity should plant a tree now. Just find one tree at the garden senter that you like.

But take into account that it will be nice to enjoy all year around. Perhaps an ornamental apple tree? They are not so big, they have beautiful leaves, beautiful flowers and pretty, decorative fruits that birds love in autumn.

The rowan tree you can plant almost all over Scandinavia, it has decorative,serrated leaves, cream-colored flowers and wonderful autumn colors with the orange berries that bonus.

There are only two things you need to take into consideration: How big the tree has grown for about ten years and does it still fit in hes place, and if it loves shade, wet, dry, or bright conditions.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.