TULIPANER FOR NATURALISERING

gardenandgem, Updated: 2 min read177 views
Tulipaner kan fort bli litt stive og kunstige om du etterstreber en litt soft hagestil. Men her er er tre typer som ikke vil skuffe deg. For det første så sprer de seg i motsetning til de vanlige, frem-kultiverte sortene, de fremstår også mykere med litt bøyde hoder og mere buede, langt smalere blader enn sine “silikon-søstre”.

Tulipa tarda  trenger full sol og god jord, men får de det er den nærmest ustoppelig! Den blomstrer i april, frøsår seg selv lett, og gir masse blomster.

Tulipa sylvestris er superelegant,  spinkle stilker med virkelig velformede kronblader og blåaktige, smale blader. Den trives greit i delvis skygge, men blir fort sneglespist hos meg. Tulipa Sylvestris dufter godt, og jeg kan tenke meg at de må være veldig flotte i en eng med litt kort gress.

Tulipa sprengeri er mere en mørkerød kuriositet, og jeg tror det blir to blomster i år. Jeg har skrevet om den tidligere, men kort fortalt er den kostbar, nokså sjelden og overraskende hardfør. Jeg plantet en løk på hytta for to år siden, mellom en stor stein og en barlind, slik at ikke rådyrene skulle oppdage den. Det var veldig vellykket, og håpet er at den skal frø seg. En frøplante trenger minst fire år til å bære sine første blomster.

Men litt av sjarmen du må reflektere litt over når du er glad i planter er at tid er ditt viktigste virkemiddel.
Tulipa_tarda_05_
Tulipa tarda. Jeg har nesten ikke bilder av den, og det er vel typisk når det er en plante som er så lettstelt at jeg tar den altfor selvfølgelig!
Tulipa_sylvestris_thalia_05_
Tulipa sylvestris sammen med Narcissus “Thalia”. Sylvestris har en langt mykere vokseform enn “normale”tulipaner.
Tulipa_sprengeri_05
Tulipa sprengeri. Bildet er fra i fjor da den ikke blomstrer på noen uker ennå.

TULIPS FOR NATURALISATION

Tulips can quickly become a bit stiff and artificial if you strive for a slightly soft garden style. But these are three types of tulips that will not disappoint you. Firstly, they spread unlike ordinary cultivated varieties, they also appear softer with slightly curved heads and more curved, with much narrower leaves than their “silicone sisters”.

Tulipa tarda needs full sun and good soil, but if they gets that they are unstoppable! Tulipa tarda blooms in April, self seeds itself readily and provides plenty of flowers.

Tulipa sylvestris is super sleek, with slender stems and really well-formed petals and bluish, narrow leaves. It thrives fine in partial shade, but the snails love them so be aware! Tulipa sylvestris have a nice fragrance, and I imagine they must be very beautiful in a meadow with some short types of grass.

Tulipa sprengeri is more a dark red curiosity, and I think it will be two flowers this year. I’ve written about it before, but in short, the bulb is very expensive, fairly rare and surprisingly hardy. I planted one bulb at the cottage three years ago, between a large rock and a yew, so the deer would not discover it. It was very successful and I hope that it will self-seed. A seedling will need at least four years to bear its first flowers.

But if you love gardening you need to reflect on that time is your most important tool.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.