TULIPANER I HAGEN

gardenandgem, Updated: 2 min read179 views
Jeg er ikke overbegeistret for tulipaner. Hvis det er mye sol har tulipanene en veldig kort blomstringstid og mange typer opplever jeg som litt kunstige og har ofte skarpe farger som passer dårlig i en sval skandinavisk vår hage..

Denne oransje tulipanen, “Prinsesse Irene” burde jeg virkelig hate, men jeg elsker den. Det er faktisk  TREDJE året de blomstrer, og de blomstrer nokså lenge, og holder på fargen uten å falme mot solen. Jeg fjerner frøhodet på tulipanen når den har blomstret av, deretter får den bare visne ned naturlig. De får en god neve gjødsel nå, og på høsten legger jeg et tykt lag kompost på toppen.

Allikevel så skal du i utgangspunktet ikke forvente at tulipanene blomstrer flott annet enn første året etter setting. Bruk de som du bruker sommerplanter. Hvis du skal forsøke å få blomster flere år på rad, bør du etter bladene nesten har visnet helt ned, spa opp hele planten med stilker og løk (det finnes spesielle løkkurver du kan kjøpe for å plante tulipaner i bakken med for dette formålet), og la den tørke godt ut på et kjølig sted. Deretter setter du de i jorden igjen på høsten etter den første frostnatten.

Men da er du mere enn normalt ivrig, tenker jeg..

Mere om tulipaner finner du her.

Tulip_princess_Irene_2_

TULIPS IN THE GARDEN

If there is a lot of sun, tulips have a very short flowering time and I find most of them a bit artificial and rigid. And in gaudy colours that usually jumps towards me and don’t make room for others.

I should really hate this orange tulip, “Princess Irene”, but I do love it. It is actually the THIRD year on a row they are flowering in my garden, and the blooms a fairly long-lasting. They have good, strong stems and holds colour without fading from the sun. I remove the seed-head on the tulip when the flower has withered, then the leaves are allowed to just fade down naturally. They get a good handful of fertilizer now and in the fall I put a thick layer of compost on top of the soil.

Anyway, you should not initially expect the tulips to flower more than the first year after planting. I will recommend to use them as annuals. If you want to try to get flowers for several years in a row, dig up the entire plant with stems and bulbs (there are special bulb baskets you can buy to plant tulips in for this purpose), and let them dry out in a cool place.  After the first frost in autumn, dig the bulbs down again.

But then you are more than usual keen, I think ..

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.