VALG AV ROSER

gardenandgem, Updated: 2 min read256 views
Roser er nesten som gamlekjærester.

De kan være store og brautende, nesten ikke til å holde under kontroll i positiv begeistring og påtrengthet, som Rugosaslekten og mange av de kanadiske rosene. Eller pirkete, finner alltid noe feil, er aldri fornøyde og tilslutt er de bare et fjernt og veldig sårt minne. Som stilkrosen Barcarole (-sniff- hva gjorde jeg ikke for den rosen!??) eller Abraham Darby fra Austin som jeg aldri skjønner meg på.

Jeg besøker ofte denne siden når jeg skal sjekke ut eller kjøpe roser. Rosene jeg har kjøpt derfra har vært flotte.

Spør deg selv det viktige spørsmålet:
-Hva vil du oppnå med denne planten? -Skal den dekke et litt vindete hjørne, så er ikke stilkroser det beste valget. Da er kanskje Rosa Rugosa Hansa svaret? Fylte, rosa blomster med fantastisk duft, nyper du kan lage mos av, tåler det meste, hardfør forbi Trondheim, og vokser bra fort. Veldig sykdomsresistent.

Jeg for min del kjøpte (under press) tre fine canadiske roser ifjor. De fikk en flott plass i hagen, og vokste og trivdes.
De må nok flyttes. Altfor lette å få til, blomstret bra, tålte alt, sykdomsresistente, men lite duft, og slett ingen mystikk. Null drama! Litt mere som en god og solid allværsjakke.

Comtes de Champagne 2
Comtes de Champagne. Lettere å få til en man skulle tro, rosene er enkle, men blomstrer rikt. Dette er en David Austin rose.

HOW TO CHOOSE THE RIGHT ROSE

Roses are almost as old boyfriends. They can be big and burly, almost impossible to keep under control in positive enthusiasm and glee, like the Rugosas and many of the Canadian roses. Or finicky, always find something wrong, is never satisfied, and finally, they are only a distant and very painful memory.  As my fling with the stem rose Barcarole (-sniff-what didn’t I do for that rose!?) Or Abraham Darby from Austin that I will never fully understand. I often visit this page when I should check out or buy roses. I have bought more than one rose from this manufacturer.

Always ask yourself the important question:

  -What do you want to achieve with this plant? Will it cover a windy corner, I doubt that stem roses are the best choice. Then maybe Rosa Rugosa Hansa is right for you? Filled, big pink flowers with a wonderful fragrance, rose hips you can create a nice marmalade of, hardy past Trondheim and healthy relative fast growth. Very good disease resistance.

For my part, I bought (under pressure) three nice Canadian roses last year. They got a great spot in the garden and grew and thrived.
 They must be moved from this spot this spring. Too easy to handle,   flourished well,  tolerated everything, disease-resistant, but almost no scent, and certainly no mystery. Zero drama! A bit more like a good, sturdy rain jacket.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.