VANNINGSTIPS FOR UTEKRUKKER OG AMPELPLANTER

gardenandgem, Updated: 4 min read314 views
Enten må du vanne krukkeplantene dine veldig regelmessig ellers bør du sørge for at både potten, jorden og planten er tilpasset livet på begrenset plass og med begrenset fuktighet.

I fjor brukte jeg en pose med noe spennende jeg hadde kjøpt på internettet: Et “vanningspulver”. Det er et pulver som du blander ut med vann, du lar det svelle, deretter blir det en gele som du blander inn i pottejorden. Den gjør at plantene har mere vann å bruke uten at de kontinuerlig står med bena i vann. Den virket kjempebra, og bl.a.fuksiaen som er avhengig av jevn vanning, overlevde så det suste, selv om jeg var litt glemsk.

Container1_I år forsøker jeg disse “lappene”. Foreløpig har jeg ikke brukt de lenge nok til at jeg vet om det virker, men det ser lovende ut det også.

Såvidt jeg kan bedømme er dette flotte hjelpemidler for å utsette vanningen i noen dager. Jeg leste at at du kunne halvere gangene du trengte å vanne krukkene dine.

Noen punktvise tips om vanning i krukke:
 • Sørg for at det er en avstand fra jorden og opp til krukketoppen på ca 2-3cm. Da har du plass til å fylle på godt med vann som får litt tid på seg til å renne ned i jorden uten at du søler ut halvparten.
 • Sett krukkene dine tett sammen i klynger. Det minsker fordampingen fra krukkene.
 • Plasser krukkene dine i delvis skygge og skjermet for uttørkende vind.
 • Teracottakrukker kler jeg alltid innvendig med en bit plast. Lager gjerne noen hull i den slik at vannet ikke fyller opp krukken, og jeg bruker bare en remse plast slik at det ikke blir altfor tett, men dette hindrer også at den porøse krukken gjør at plantene lett tørker ut.
 • Legg et lag med pyntebark, sten, glasskuler eller gressklipp på toppen av jorden i krukken. Det hindrer også unødvendig fordamping.
 • Bruk god jord, egnet for krukker. Ingen vits i å spare akkurat der.
 • Legg gjerne noen stener i bunnen av krukken for å øke dreneringen slik at ikke plantene blir stående med tærne kontinuerlig i vann.
 • Bruk en vannkanne når du vanner krukkene, slik at du får en oversikt over hvor mye vann du virkelig gir de. Vanner du med vannslangen er det vanskelig å beregneog de får ofte for lite vann.

Andre innlegg om krukke-planter: planter i krukker, sommer krukker på hytta, plant tulipanløk i krukke, blomster i krukke

vanning krukke_
Legg gjerne et dekke oppå jorden i potten slik at det ikke fordamper unødig mye vann av jordoverflaten.
vanning krukke2_
Legg en bit plast i bunnen/sidene av krukken for å forhindre litt av fordampingen. Bruk også gjerne “Perlite” i pottejorden for å øke jordens evne til å holde på mere vann.
vanning krukke3_
En bitteliten krukke setter jeg i delvis skygge, og skjermer krukken med en stein for løpende hunder og solstek. Den må allikevel vannes langt oftere enn en stor krukke.

WATERING ADVICE FOR FLOWERPOTS, CONTAINERS AND HANGING BASKETS

You either need to water your houseplants very regularly or you should make sure that both the pot, the soil and the plant are adapted to live in limited space and with limited moisture.

Last year I used a bag of something exciting I had bought on the internet: http://www.amazon.co.uk/Hozelock-Water-Storing-500ml-2017/dp/B002OEBEFA/ref=pd_sim_lp_9?ie=UTF8&refRID=0JA68QD11V9K3ZGVZ0C5  It is granules that you mix with water, allowing it to swell, then it becomes a gel that you mix into the container soil. It means that the plants have access to more water without continuous standing with legs in the water. It worked great, and a Fuschia that relies on regular watering, survived just great, although I was a little forgetful.

This year, I try these: Http://www.amazon.co.uk/Hozelock-Water-Storing-pack-2022/dp/B001O1DOPM/ref=pd_sim_lp_4?ie=UTF8&refRID=1HYRXSGQ12HWXV9809ZD. Currently, I have not used those long enough that I know it works, yet it looks promising. As far as I can judge this is great aids to postpone watering for a few days. I read that you halved the times you need to water your pots.

Pointwise advice to watering planting containers: 
 • Make sure there is a distance from the potting soil and up to the top of the container on about 2-3cm. Then you have some space to fill with water that can drain into the soil without spilling the half outside the pot. 
 • Place your flower containers tightly together in clusters. It reduces evaporation from the containers. 
 • Place your pots in partial shade and sheltered from drying winds.
 • I always dress the inside of the terracotta containers with a piece of plastic. Make some holes in it so rainwater can seep out again, the plastic in the porous containers prevents the plants to easily dry out. 
 • Add a layer of decorative bark, stones, glass beads or grass clippings on top of the soil in the pot. That will also prevent unnecessary evaporation. 
 • Use good soil, suitable for pots. 
 • Lay some stones in the bottom of the container to increase the drain so that the plants don’t need to stand continuously with their toes in the water. 
 • Use a watering can when you are watering your pots, so you have a record of how much water you really provide. Watering plants with a water hose will often lead to insufficient amounts.

What do you think?